QUIZ

1. Τα παλιότερα χρόνια, υπήρχαν τρεις διαφορετικού χρώματος ανδρικές φορεσιές, άσπρη, μαύρη και κόκκινη.

Βλάχος

Παλαιότερα υπήρχαν δύο διαφορετικού χρώματος ανδρικές φορεσιές, άσπρη και μαύρη. Συνήθως την άσπρη τη φορούσε η τάξη των κτηνοτρόφων και τσιφλικάδων, ενώ τη μαύρη οι κατώτερες τάξεις. Σταδιακά επικράτησε η μαύρη φορεσιά.

Η απάντηση που έχετε δώσει είναι λάθος. Παρακαλούμε προσπαθήστε ξανά

2. Το Μέτσοβο παλιά ήταν μέρος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και στο κάστρο του Μετσόβου υπήρχε τζαμί.

Τούρκος

Από το 1430 έως το 1912, όλη η Βόρεια Ελλάδα βρισκόταν κάτω από την οθωμανική κυριαρχία. Κατά την περίοδο αυτών των πέντε αιώνων, το Μέτσοβο συμμετέχει ενεργά στην οικονομική ζωή της αχανούς αυτοκρατορίας και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της οθωμανικής διοικητικής και στρατιωτικής οργάνωσης, κάποτε μάλιστα ως έδρα Οθωμανών αξιωματούχων.Το 1864-67 χτίζεται το κάστρο του Μετσόβου, που στεγάζει οθωμανική διοίκηση και στρατιωτική φρουρά και περιλαμβάνει τζαμί.

Η απάντηση που έχετε δώσει είναι λάθος. Παρακαλούμε προσπαθήστε ξανά

3. Οι Μετσοβίτες δεν φόρεσαν ποτέ κοστούμι και γραβάτα.

Έμπορος

Σταδιακά οι Μετσοβίτες που ασχολούνται με το εμπόριο αντικαθιστούν την τοπική φορεσιά με τη «φράγκικη». Όσοι μένουν μόνιμα στο Μέτσοβο συνεχίζουν να φορούν την παραδοσιακή ενδυμασία, η οποία όμως επιδέχεται αλλαγές. Ειδικά από την απελευθέρωση του Μετσόβου, το 1912 και έπειτα, οι περισσότεροι Μετσοβίτες εγκαταλείπουν το φέσι και τα τσαρούχια, ενώ τα γυναικεία ρούχα αρχίζουν να ράβονται σε νέα σχέδια με δυτικά υφάσματα.

Η απάντηση που έχετε δώσει είναι λάθος. Παρακαλούμε προσπαθήστε ξανά

4. Παλιά στο Μέτσοβο τα κορίτσια μπορούσαν να κυκλοφορούν ελεύθερα έξω από το σπίτι.

Νεαρή Μετσοβίτισσα

Στο Μέτσοβο, μέχρι τις αρχές του 20ού αιώνα, το έθιμο υπαγόρευε ότι δεν έπρεπε να κυκλοφορούν τα κορίτσια έξω από το σπίτι, εκτός εάν συνοδεύονταν από γονείς, αδελφό, πρώτο εξάδελφο ή κάποιον ηλικιωμένο συγγενή. Η μόνη εξαίρεση ήταν όταν πήγαιναν στη βρύση για νερό ή στο ποτάμι για να πλύνουν τα ρούχα.

Η απάντηση που έχετε δώσει είναι λάθος. Παρακαλούμε προσπαθήστε ξανά

5. Ο θρίαμβος της βλάχικης μαγειρικής είναι η πίτα!

Μετσοβίτισσα

Ο θρίαμβος της βλάχικης μαγειρικής είναι η πίτα που γίνεται σ’ ένα φαρδύ, ρηχό ταψί, το οποίο έχει ένα κοίλο, κωνικό μεταλλικό κάλλυμα (γάστρα) που παίζει σπουδαίο ρόλο για το ψήσιμο της πίτας. Όλα τα είδη πίτας είναι καλά, αλλά το καλύτερο είναι εκείνο που γίνεται με πράσα, τσουκνίδια ή άλλα παρόμοια λαχανικά. (Alan J. B. Wace – Maurice S. Thompson, Οι νομάδες των Βαλκανίων, 1914)

Η απάντηση που έχετε δώσει είναι λάθος. Παρακαλούμε προσπαθήστε ξανά

1. Originally, the traditional Metsovite outfit came in three colours: white, black and red.

Vlach

Originally, the traditional Metsovite outfit came in two colours: white and black. Livestock farmers and landowners usually wore the white dress and lower classes the black one. The black dress gradually became the norm.

The answer that you gave is incorrect. Please try again.

2. In the past, Metsovo was part of the Ottoman Empire and had a mosque.

Turk

Between 1430 and 1912, Northern Greece was under Ottoman rule. Throughout those five centuries, Metsovo participated in the economic life of the vast empire and constituted an integral part of the Ottoman administrative and military organisation, at times serving as the headquarters for Ottoman officials. The fort of Metsovo, which housed the Ottoman administration and military guard, as well as a mosque, was built between 1864 and 1867.

The answer that you gave is incorrect. Please try again.

3. The inhabitants of Metsovo never wore a suit or tie.

Merchant

Gradually, Metsovite merchants started to replace their local clothing with "Frankish" outfits. Those who stayed in Metsovo still wore the traditional dress with some modifications. After the liberation of Metsovo in 1912, most Metsovites abandoned the fez and tsarouhi shoes and around that time, women's clothes were increasingly made using western fabrics based on new patterns.

The answer that you gave is incorrect. Please try again.

4. In the past, young girls were allowed to walk in the village unaccompanied.

Metsovite girl

Until the early 20th century, Metsovo traditions forbade girls from walking outside unless accompanied by their parents, a brother, a first cousin or an elderly relative. The only exception was when they went to the fountain to collect water or to the river to wash clothes.

The answer that you gave is incorrect. Please try again.

5. The triumph of Vlach cooking is the pita!

Metsovite woman

The triumph of Vlach cooking is the pita, a kind of pasty made in a wide, shallow, metal dish which has a hollow, conical metal lid of great importance for the proper baking of the pita. All kinds of pita are good, but perhaps the best is that made with leeks, nettles or some similar vegetable. (“The nomads of the Balkans”, Alan J. B. Wace - Maurice S. Thompson, Methuen, London, 1914)

The answer that you gave is incorrect. Please try again.
×