Στοιχεία Επικοινωνίας

Ίδρυμα Βαρώνου Μιχαήλ Τοσίτσα

Κολοκοτρώνη 29, 105 62, Αθήνα

Τηλέφωνο: 210 3231569 | Φαξ: 210 3231533

e-mail: ibmt@otenet.gr

info@metsovo.gr

Ιστοσελίδα:  http://tossizza.wixsite.com/tossizzafoundation