ΓΕ_231 – γιλέκο – σιγκούνι

By 29 Απριλίου 2015 No Comments

Title:

Μάλλινο γυναικείο γιλέκο - φλοκάτα (ή σάρικα ή σιγκούνι).

ID Number:

ΓΕ_231

Collection:

Λαογραφική συλλογή

Category:

Ενδυμασίες

Excibit/Name:

γιλέκο - σιγκούνι

Chronology:

1960 - 1970

Publication:

Van Steen, C. & Λυκιαρδοπούλου, Ε., "Με στημόνι και υφάδι: Υφαντά και φορεσιές από το Μέτσοβο.", εκδόσεις Καπόν, Αθήνα, 2006 Ρόκου Β., "Υφαντική και Οικιακή βιοτεχνία, Μέτσοβο 18ος -20ός", Κέντρο Έρευνας Παράδοσης και Πολιτισμού Ιωάννινα, Αθήνα, 1994

Τίτλος:

Μάλλινο γυναικείο γιλέκο - φλοκάτα (ή σάρικα ή σιγκούνι).

Αρ. Ταυτότητας:

ΓΕ_231

Συλλογή:

Λαογραφική συλλογή

Κατηγορία:

Ενδυμασίες

Έκθεμα / Όνομα:

γιλέκο - σιγκούνι

Χρονολογία:

1960 - 1970

Δημοσίευση:

Van Steen, C. & Λυκιαρδοπούλου, Ε., "Με στημόνι και υφάδι: Υφαντά και φορεσιές από το Μέτσοβο.", εκδόσεις Καπόν, Αθήνα, 2006 Ρόκου Β., "Υφαντική και Οικιακή βιοτεχνία, Μέτσοβο 18ος -20ός", Κέντρο Έρευνας Παράδοσης και Πολιτισμού Ιωάννινα, Αθήνα, 1994