ΓΕ_200 – παντελόνι – μπουραζάνα

By 29 Απριλίου 2015 No Comments

Title:

Μάλλινο λευκό παντελόνι- μπουραζάνα.

ID Number:

ΓΕ_200

Collection:

Λαογραφική συλλογή

Category:

Ενδυμασίες

Excibit/Name:

παντελόνι - μπουραζάνα

Chronology:

2009 -

Publication:

Van Steen, C. & Λυκιαρδοπούλου, Ε., "Με στημόνι και υφάδι: Υφαντά και φορεσιές από το Μέτσοβο.", εκδόσεις Καπόν, Αθήνα, 2006 Ρόκου Β., "Υφαντική και Οικιακή βιοτεχνία, Μέτσοβο 18ος -20ός", Κέντρο Έρευνας Παράδοσης και Πολιτισμού Ιωάννινα, Αθήνα, 1994

Τίτλος:

Μάλλινο λευκό παντελόνι- μπουραζάνα.

Αρ. Ταυτότητας:

ΓΕ_200

Συλλογή:

Λαογραφική συλλογή

Κατηγορία:

Ενδυμασίες

Έκθεμα / Όνομα:

παντελόνι - μπουραζάνα

Χρονολογία:

2009 -

Δημοσίευση:

Van Steen, C. & Λυκιαρδοπούλου, Ε., "Με στημόνι και υφάδι: Υφαντά και φορεσιές από το Μέτσοβο.", εκδόσεις Καπόν, Αθήνα, 2006 Ρόκου Β., "Υφαντική και Οικιακή βιοτεχνία, Μέτσοβο 18ος -20ός", Κέντρο Έρευνας Παράδοσης και Πολιτισμού Ιωάννινα, Αθήνα, 1994