ΓΕ_1035 – σταυρός – κηροστάτης

By 29 Απριλίου 2015 No Comments

Title:

Χάλκινος σταυρός - κηροστάτης.

ID Number:

ΓΕ_1035

Collection:

Βυζαντινά μεταλλικά αντικείμενα

Category:

Σταυροί

Excibit/Name:

σταυρός - κηροστάτης

Dimensions:

Διαστάσεις έργου: 43 x 14 εκ.Διάμετρος: 12 εκ.

Chronology:

196419641964 50001/04/6401/04/6401/04/64 - 59930/06/6430/06/6430/06/64

Publication:

Βυζαντινή Τέχνη, Τέχνη Ευρωπαϊκή, Ζάππειο, Αθήνα, 1964Βυζαντινή Τέχνη, Τέχνη Ευρωπαϊκή, Ζάππειο, Αθήνα, 1964Βυζαντινή Τέχνη, Τέχνη Ευρωπαϊκή, Ζάππειο, Αθήνα, 1964Συλλογικό έργο, "Συλλογές Ευάγγελου Αβέρωφ: Ταξιδεύοντας στο χρόνο", Ίδρυμα Ε. Αβέρωφ - Τοσίτσα, Αθήνα, 2000 Ζάππειο, Αθήνα, 'Βυζαντινή Τέχνη, Τέχνη Ευρωπαϊκή', Υπουργείο Προεδρίας της Κυβερνήσεως: υπηρεσία Αρχαιοτήτων Αναστηλώσεως, 1964

Τίτλος:

Χάλκινος σταυρός - κηροστάτης.

Αρ. Ταυτότητας:

ΓΕ_1035

Συλλογή:

Βυζαντινά μεταλλικά αντικείμενα

Κατηγορία:

Σταυροί

Έκθεμα / Όνομα:

σταυρός - κηροστάτης

Διαστάσεις:

Διαστάσεις έργου: 43 x 14 εκ.Διάμετρος: 12 εκ.

Χρονολογία:

196419641964 50001/04/6401/04/6401/04/64 - 59930/06/6430/06/6430/06/64

Δημοσίευση:

Βυζαντινή Τέχνη, Τέχνη Ευρωπαϊκή, Ζάππειο, Αθήνα, 1964Βυζαντινή Τέχνη, Τέχνη Ευρωπαϊκή, Ζάππειο, Αθήνα, 1964Βυζαντινή Τέχνη, Τέχνη Ευρωπαϊκή, Ζάππειο, Αθήνα, 1964Συλλογικό έργο, "Συλλογές Ευάγγελου Αβέρωφ: Ταξιδεύοντας στο χρόνο", Ίδρυμα Ε. Αβέρωφ - Τοσίτσα, Αθήνα, 2000 Ζάππειο, Αθήνα, 'Βυζαντινή Τέχνη, Τέχνη Ευρωπαϊκή', Υπουργείο Προεδρίας της Κυβερνήσεως: υπηρεσία Αρχαιοτήτων Αναστηλώσεως, 1964