Φωτογραφία στο χιόνι

By 24 Οκτωβρίου 2023 No Comments

Τίτλος:

Φωτογραφία στο χιόνι

Πρόσωπο στην φωτογραφία:

Βαρσάνη Μαρία –Τσιγάρη με την ανηψιά της Ζωίτσα Μπίσα

Ημερομηνία λήψης:

Δεκαετία 1950

Τοποθεσία:

Αγία Τριάδα

Περιγραφή:

Η θεία Μαρία με την ανηψιά της Ζωίτσα

Προσωπική Ιστορία:

Η Μαρία ήταν πολύ αγαπημένη με την αδερφή της Δούκω καθώς δεν ξεχώριζε τα παιδιά της από τα ανήψια της, κάτι που δείχνει τους στενούς οικογενειακούς και τους ευρύτερους συγγενικούς δεσμούς που ένωναν τους ανθρώπους εκείνης της εποχής καθώς και την αγάπη που είχαν μεταξύ τους.

Δημοσιεύτηκε από:

Βασιλική Μπίσα, Γιώργος Πανάγιος

Title:

Φωτογραφία στο χιόνι

Person in the photograph:

Βαρσάνη Μαρία –Τσιγάρη με την ανηψιά της Ζωίτσα Μπίσα

Date:

Δεκαετία 1950

Location:

Αγία Τριάδα

Description:

Η θεία Μαρία με την ανηψιά της Ζωίτσα

personal story / memory:

Η Μαρία ήταν πολύ αγαπημένη με την αδερφή της Δούκω καθώς δεν ξεχώριζε τα παιδιά της από τα ανήψια της, κάτι που δείχνει τους στενούς οικογενειακούς και τους ευρύτερους συγγενικούς δεσμούς που ένωναν τους ανθρώπους εκείνης της εποχής καθώς και την αγάπη που είχαν μεταξύ τους.

Uploaded by:

Βασιλική Μπίσα, Γιώργος Πανάγιος