Δουλεύοντας στη στέγη με μαυρόπλακα

By 26 Ιουνίου 2015 No Comments

Τίτλος:

Δουλεύοντας στη στέγη με μαυρόπλακα

Πρόσωπο στην φωτογραφία:

Από αριστερά: Αριστείδης Ρόζος (πατέρας), Χαράλαμπος Ρόζος (γιος), Απόστολος Ρόζος (γιος), Γιούρης Κωνσταντίνος.

Ημερομηνία λήψης:

1960

Τοποθεσία:

Επάνω σε μία στέγη του Μετσόβου

Περιγραφή:

Οι τελευταίοι παραδοσιακοί πετράδες του Μετσόβου σε ώρα εργασίας.

Προσωπική Ιστορία:

Ο πεθερός μου συχνά μας λέει ιστορίες από την εργασία του πάνω σε στέγες. Ήταν μία δύσκολη δουλειά που απαιτούσε μαστοριά, μεράκι και τέχνη. Διαφορετικά, με το πρώτο νερό της βροχής όλα γινόταν μούσκεμα.

Δημοσιεύτηκε από:

Κουτσαμάνη-Ρόζου Βασιλική

Title:

Δουλεύοντας στη στέγη με μαυρόπλακα

Person in the photograph:

Από αριστερά: Αριστείδης Ρόζος (πατέρας), Χαράλαμπος Ρόζος (γιος), Απόστολος Ρόζος (γιος), Γιούρης Κωνσταντίνος.

Date:

1960

Location:

Επάνω σε μία στέγη του Μετσόβου

Description:

Οι τελευταίοι παραδοσιακοί πετράδες του Μετσόβου σε ώρα εργασίας.

personal story / memory:

Ο πεθερός μου συχνά μας λέει ιστορίες από την εργασία του πάνω σε στέγες. Ήταν μία δύσκολη δουλειά που απαιτούσε μαστοριά, μεράκι και τέχνη. Διαφορετικά, με το πρώτο νερό της βροχής όλα γινόταν μούσκεμα.

Uploaded by:

Κουτσαμάνη-Ρόζου Βασιλική