ΓΕ_975 – small frame

By 12 November 2015 No Comments

Title:

Small painted picture of girl in brass frame

ID Number:

ΓΕ_975

Collection:

E. Averof-Tossizzas' items

Category:

Decorative items - photographs

Excibit/Name:

Small frame

Dimensions:

-

Chronology:

-

Publication:

-

Τίτλος:

Small painted picture of girl in brass frame

Αρ. Ταυτότητας:

ΓΕ_975

Συλλογή:

E. Averof-Tossizzas' items

Κατηγορία:

Decorative items - photographs

Έκθεμα / Όνομα:

Small frame

Διαστάσεις:

-

Χρονολογία:

-

Δημοσίευση:

-