ΓΕ_960 – sweets bowl with cover

By 12 November 2015 No Comments

Title:

Bronze Sweets bowl with relief floral decoration

ID Number:

ΓΕ_960

Collection:

E. Averof-Tossizzas' items

Category:

Household tools and utensils

Excibit/Name:

Sweets bowl with cover

Dimensions:

Diameter: 19 cm

Chronology:

Mid-20th century

Publication:

-

Τίτλος:

Bronze Sweets bowl with relief floral decoration

Αρ. Ταυτότητας:

ΓΕ_960

Συλλογή:

E. Averof-Tossizzas' items

Κατηγορία:

Household tools and utensils

Έκθεμα / Όνομα:

Sweets bowl with cover

Διαστάσεις:

Diameter: 19 cm

Χρονολογία:

Mid-20th century

Δημοσίευση:

-