ΓΕ_955 – cigarette case

By 12 November 2015 No Comments

Title:

Brass cigarette case.

ID Number:

ΓΕ_955

Collection:

E. Averof-Tossizzas' items

Category:

Personal use items

Excibit/Name:

Cigarette case

Dimensions:

Dimensions: 8 cm, Diameter: 7 cm

Chronology:

Mid-20th century

Publication:

-

Τίτλος:

Brass cigarette case.

Αρ. Ταυτότητας:

ΓΕ_955

Συλλογή:

E. Averof-Tossizzas' items

Κατηγορία:

Personal use items

Έκθεμα / Όνομα:

Cigarette case

Διαστάσεις:

Dimensions: 8 cm, Diameter: 7 cm

Χρονολογία:

Mid-20th century

Δημοσίευση:

-