ΓΕ_1188 – shaving sharpener

By 9 November 2015 No Comments

Title:

Shaving sharpener used by Evangelos Averoff, with stamp 'made in Greece'.

ID Number:

ΓΕ_1188

Collection:

E. Averof-Tossizzas' items

Category:

Personal use items

Excibit/Name:

Shaving sharpener

Dimensions:

-

Chronology:

Mid-20th century

Publication:

-

Τίτλος:

Shaving sharpener used by Evangelos Averoff, with stamp 'made in Greece'.

Αρ. Ταυτότητας:

ΓΕ_1188

Συλλογή:

E. Averof-Tossizzas' items

Κατηγορία:

Personal use items

Έκθεμα / Όνομα:

Shaving sharpener

Διαστάσεις:

-

Χρονολογία:

Mid-20th century

Δημοσίευση:

-