ΓΕ_1170 – mirror

By 9 November 2015 No Comments

Title:

Bi-fold wooden mirror with stand, engraved and decorated with written depictions

ID Number:

ΓΕ_1170

Collection:

E. Averof-Tossizzas' items

Category:

Decorative items - photographs

Excibit/Name:

Mirror

Dimensions:

Dimensions: 44 x 35 cm

Chronology:

-

Publication:

-

Τίτλος:

Bi-fold wooden mirror with stand, engraved and decorated with written depictions

Αρ. Ταυτότητας:

ΓΕ_1170

Συλλογή:

E. Averof-Tossizzas' items

Κατηγορία:

Decorative items - photographs

Έκθεμα / Όνομα:

Mirror

Διαστάσεις:

Dimensions: 44 x 35 cm

Χρονολογία:

-

Δημοσίευση:

-