ΓΕ_1086 – cigarette holder

By 11 November 2015 No Comments

Title:

Evangelos Averoff's horn cigarette holder

ID Number:

ΓΕ_1086

Collection:

E. Averof-Tossizzas' items

Category:

Personal use items

Excibit/Name:

Cigarette holder

Dimensions:

-

Chronology:

-

Publication:

-

Τίτλος:

Evangelos Averoff's horn cigarette holder

Αρ. Ταυτότητας:

ΓΕ_1086

Συλλογή:

E. Averof-Tossizzas' items

Κατηγορία:

Personal use items

Έκθεμα / Όνομα:

Cigarette holder

Διαστάσεις:

-

Χρονολογία:

-

Δημοσίευση:

-