ΓΕ_1085 – cigarette holder

By 11 November 2015 No Comments

Title:

Evangelos Averoff's horn cigarette holder

ID Number:

ΓΕ_1085

Collection:

E. Averof-Tossizzas' items

Category:

Personal use items

Excibit/Name:

Cigarette holder

Dimensions:

-

Chronology:

-

Τίτλος:

Evangelos Averoff's horn cigarette holder

Αρ. Ταυτότητας:

ΓΕ_1085

Συλλογή:

E. Averof-Tossizzas' items

Κατηγορία:

Personal use items

Έκθεμα / Όνομα:

Cigarette holder

Διαστάσεις:

-

Χρονολογία:

-