ΓΕ_1049 – λάμπα

By 11 November 2015 No Comments

Title:

Ceiling-mounted cast iron paraffin lamp, decorated with filigree and white opal

ID Number:

ΓΕ_1049

Collection:

E. Averof-Tossizzas' items

Category:

Lighting items

Excibit/Name:

Lamp

Dimensions:

Dimensions: 130 cm, Diameter: 40 cm

Chronology:

-

Publication:

-

Τίτλος:

Ceiling-mounted cast iron paraffin lamp, decorated with filigree and white opal

Αρ. Ταυτότητας:

ΓΕ_1049

Συλλογή:

E. Averof-Tossizzas' items

Κατηγορία:

Lighting items

Έκθεμα / Όνομα:

Lamp

Διαστάσεις:

Dimensions: 130 cm, Diameter: 40 cm

Χρονολογία:

-

Δημοσίευση:

-