ΓΕ_1041 – low round table

By 12 November 2015 No Comments

Title:

Wooden low round table (sofras)

ID Number:

Low round table

Collection:

E. Averof-Tossizzas' items

Category:

Furniture

Dimensions:

Dimensions: 24 cm, Diameter: 106 cm

Chronology:

-

Publication:

-

Τίτλος:

Wooden low round table (sofras)

Αρ. Ταυτότητας:

Low round table

Συλλογή:

E. Averof-Tossizzas' items

Κατηγορία:

Furniture

Διαστάσεις:

Dimensions: 24 cm, Diameter: 106 cm

Χρονολογία:

-

Δημοσίευση:

-