ΓΕ_1008 – student identity card

By 12 November 2015 No Comments

Title:

Evangelos Averoff's student identity card from Italy

ID Number:

ΓΕ_1008

Collection:

E. Averof-Tossizzas' items

Category:

Personal use items

Excibit/Name:

Student identity card

Dimensions:

Dimensions: 15 x 8 cm

Chronology:

-

Publication:

-

Τίτλος:

Evangelos Averoff's student identity card from Italy

Αρ. Ταυτότητας:

ΓΕ_1008

Συλλογή:

E. Averof-Tossizzas' items

Κατηγορία:

Personal use items

Έκθεμα / Όνομα:

Student identity card

Διαστάσεις:

Dimensions: 15 x 8 cm

Χρονολογία:

-

Δημοσίευση:

-