ΓΕ 152 – tray

By 12 November 2015 No Comments

Title:

Silver serving tray.

ID Number:

ΓΕ 152

Collection:

Folklore Collection- E. Averof-Tossizzas' items

Category:

Household tools and utensils

Excibit/Name:

Τray

Dimensions:

Dimensions: 53 x 40 cm

Chronology:

Late 20th century

Publication:

-

Τίτλος:

Silver serving tray.

Αρ. Ταυτότητας:

ΓΕ 152

Συλλογή:

Folklore Collection- E. Averof-Tossizzas' items

Κατηγορία:

Household tools and utensils

Έκθεμα / Όνομα:

Τray

Διαστάσεις:

Dimensions: 53 x 40 cm

Χρονολογία:

Late 20th century

Δημοσίευση:

-