Δ_99 – coin

By 5 November 2015 No Comments

Title:

Silver Antoninianus, Trajan Decius.

ID Number:

Δ_99

Collection:

Coins

Category:

Roman Items

Excibit/Name:

Coin

Dimensions:

Diameter: 2.1 cm

Chronology:

249-251 B.C.

Publication:

Collective work, "Sylloges Evangelou Averoff: Taxidevondas sto chrono" (Evangelos Averoff’s Collections: Traveling in Time), Evangelos Averoff-Tossizza Foundation, 2000, p. 63, pic. 63, cat. No. 99

Τίτλος:

Silver Antoninianus, Trajan Decius.

Αρ. Ταυτότητας:

Δ_99

Συλλογή:

Coins

Κατηγορία:

Roman Items

Έκθεμα / Όνομα:

Coin

Διαστάσεις:

Diameter: 2.1 cm

Χρονολογία:

249-251 B.C.

Δημοσίευση:

Collective work, "Sylloges Evangelou Averoff: Taxidevondas sto chrono" (Evangelos Averoff’s Collections: Traveling in Time), Evangelos Averoff-Tossizza Foundation, 2000, p. 63, pic. 63, cat. No. 99