Δ_12 – coin

By 6 November 2015 No Comments

Title:

Gold solidus. Phokas. Mint: Constantinople.

ID Number:

Δ_12

Collection:

Coins

Category:

Byzantine Items

Excibit/Name:

Coin

Dimensions:

Diameter: 2 cm

Chronology:

602-610 B.C.

Publication:

Collective work, "Sylloges Evangelou Averoff: Taxidevondas sto chrono" (Evangelos Averoff’s Collections: Traveling in Time), Evangelos Averoff-Tossizza Foundation, 2000, p. 65, pic. 65, cat. No. 112

Τίτλος:

Gold solidus. Phokas. Mint: Constantinople.

Αρ. Ταυτότητας:

Δ_12

Συλλογή:

Coins

Κατηγορία:

Byzantine Items

Έκθεμα / Όνομα:

Coin

Διαστάσεις:

Diameter: 2 cm

Χρονολογία:

602-610 B.C.

Δημοσίευση:

Collective work, "Sylloges Evangelou Averoff: Taxidevondas sto chrono" (Evangelos Averoff’s Collections: Traveling in Time), Evangelos Averoff-Tossizza Foundation, 2000, p. 65, pic. 65, cat. No. 112