ΓΕ_998 – Icon

By 3 November 2015 No Comments

Title:

Saint Paraskevi (Cephalophoros)

ID Number:

ΓΕ-998

Collection:

Icons

Category:

Post-Byzantine icons

Excibit/Name:

Icon

Dimensions:

Dimensions: 31 x 25 cm

Chronology:

Late 17th century

Publication:

Vasilaki, M. “Oi eikones tou Archontikou Tossizza: I Syllogi tou Evangelou Averoff” (Icons of the Tossizza Manor House: Evangelos Averoff’s Collection), Athens, Baron Michael Tossizzas Foundation, 2012, p. 86, pic. 86, cat. No. 39

Τίτλος:

Saint Paraskevi (Cephalophoros)

Αρ. Ταυτότητας:

ΓΕ-998

Συλλογή:

Icons

Κατηγορία:

Post-Byzantine icons

Έκθεμα / Όνομα:

Icon

Διαστάσεις:

Dimensions: 31 x 25 cm

Χρονολογία:

Late 17th century

Δημοσίευση:

Vasilaki, M. “Oi eikones tou Archontikou Tossizza: I Syllogi tou Evangelou Averoff” (Icons of the Tossizza Manor House: Evangelos Averoff’s Collection), Athens, Baron Michael Tossizzas Foundation, 2012, p. 86, pic. 86, cat. No. 39