ΓΕ_904 – Icon

By 5 November 2015 No Comments

Title:

Saint Paraskevi

ID Number:

ΓΕ_904

Collection:

Icons

Category:

Post-Byzantine icons

Excibit/Name:

Icon

Dimensions:

Dimensions: 26 x 19.6 cm

Chronology:

circa 1600

Publication:

Vasilaki, M. “Oi eikones tou Archontikou Tossizza: I Syllogi tou Evangelou Averoff” (Icons of the Tossizza Manor House: Evangelos Averoff’s Collection), Athens, Baron Michael Tossizzas Foundation, 2012, p. 54, pic. 54, cat. No. 18

Τίτλος:

Saint Paraskevi

Αρ. Ταυτότητας:

ΓΕ_904

Συλλογή:

Icons

Κατηγορία:

Post-Byzantine icons

Έκθεμα / Όνομα:

Icon

Διαστάσεις:

Dimensions: 26 x 19.6 cm

Χρονολογία:

circa 1600

Δημοσίευση:

Vasilaki, M. “Oi eikones tou Archontikou Tossizza: I Syllogi tou Evangelou Averoff” (Icons of the Tossizza Manor House: Evangelos Averoff’s Collection), Athens, Baron Michael Tossizzas Foundation, 2012, p. 54, pic. 54, cat. No. 18