ΓΕ_899 – Icon

By 5 November 2015 No Comments

Title:

Saint Spyridon

ID Number:

ΓΕ_899

Collection:

Icons

Category:

Post-Byzantine icons

Excibit/Name:

Icons\

Dimensions:

Dimensions: 62.9 x 47.5 cm

Chronology:

1826

Publication:

Vasilaki, M. “Oi eikones tou Archontikou Tossizza: I Syllogi tou Evangelou Averoff” (Icons of the Tossizza Manor House: Evangelos Averoff’s Collection), Athens, Baron Michael Tossizzas Foundation, 2012, p. 100, pic. 101, cat. No. 47

Τίτλος:

Saint Spyridon

Αρ. Ταυτότητας:

ΓΕ_899

Συλλογή:

Icons

Κατηγορία:

Post-Byzantine icons

Έκθεμα / Όνομα:

Icons\

Διαστάσεις:

Dimensions: 62.9 x 47.5 cm

Χρονολογία:

1826

Δημοσίευση:

Vasilaki, M. “Oi eikones tou Archontikou Tossizza: I Syllogi tou Evangelou Averoff” (Icons of the Tossizza Manor House: Evangelos Averoff’s Collection), Athens, Baron Michael Tossizzas Foundation, 2012, p. 100, pic. 101, cat. No. 47