ΓΕ_891 – salver

By 5 November 2015 No Comments

Title:

Brass salver tray with carved decoration and five salvers

ID Number:

ΓΕ_891

Collection:

Folklore collection

Category:

Household tools and utensils

Excibit/Name:

Salver

Dimensions:

Dimensions: 22 cm Diameter: 11 cm

Chronology:

-

Publication:

-

Τίτλος:

Brass salver tray with carved decoration and five salvers

Αρ. Ταυτότητας:

ΓΕ_891

Συλλογή:

Folklore collection

Κατηγορία:

Household tools and utensils

Έκθεμα / Όνομα:

Salver

Διαστάσεις:

Dimensions: 22 cm Diameter: 11 cm

Χρονολογία:

-

Δημοσίευση:

-