ΓΕ_883 – small flask

By 5 November 2015 No Comments

Title:

Small raki flask made of crab tooth, with lead bottleneck

ID Number:

ΓΕ_883

Collection:

Folklore collection

Category:

Household tools and utensils

Excibit/Name:

Small flask

Dimensions:

-

Chronology:

1890

Publication:

-

Τίτλος:

Small raki flask made of crab tooth, with lead bottleneck

Αρ. Ταυτότητας:

ΓΕ_883

Συλλογή:

Folklore collection

Κατηγορία:

Household tools and utensils

Έκθεμα / Όνομα:

Small flask

Διαστάσεις:

-

Χρονολογία:

1890

Δημοσίευση:

-