ΓΕ_859 – inkwell

By 5 November 2015 No Comments

Title:

Inkwell with relief decoration and chain

ID Number:

ΓΕ_859

Collection:

Folklore collection

Category:

Personal use items

Excibit/Name:

Inkwell

Dimensions:

-

Chronology:

1757-1774

Publication:

Collective work, "Sylloges Evangelou Averoff: Taxidevondas sto chrono" (Evangelos Averoff’s Collections: Traveling in Time), Evangelos Averoff-Tossizza Foundation, 2000, p. 164, pic. 165, cat. No. 210

Τίτλος:

Inkwell with relief decoration and chain

Αρ. Ταυτότητας:

ΓΕ_859

Συλλογή:

Folklore collection

Κατηγορία:

Personal use items

Έκθεμα / Όνομα:

Inkwell

Διαστάσεις:

-

Χρονολογία:

1757-1774

Δημοσίευση:

Collective work, "Sylloges Evangelou Averoff: Taxidevondas sto chrono" (Evangelos Averoff’s Collections: Traveling in Time), Evangelos Averoff-Tossizza Foundation, 2000, p. 164, pic. 165, cat. No. 210