ΓΕ_831 – Icon

By 5 November 2015 No Comments

Title:

Panagia Glykophilousa

ID Number:

ΓΕ_831

Collection:

Icons

Category:

Post-Byzantine icons

Excibit/Name:

Icon

Dimensions:

Dimensions: 21.7 x 17.5 cm

Chronology:

17th century

Publication:

Vasilaki, M. “Oi eikones tou Archontikou Tossizza: I Syllogi tou Evangelou Averoff” (Icons of the Tossizza Manor House: Evangelos Averoff’s Collection), Athens, Baron Michael Tossizzas Foundation, 2012, p. 51, pic. 51, cat. No. 16

Τίτλος:

Panagia Glykophilousa

Αρ. Ταυτότητας:

ΓΕ_831

Συλλογή:

Icons

Κατηγορία:

Post-Byzantine icons

Έκθεμα / Όνομα:

Icon

Διαστάσεις:

Dimensions: 21.7 x 17.5 cm

Χρονολογία:

17th century

Δημοσίευση:

Vasilaki, M. “Oi eikones tou Archontikou Tossizza: I Syllogi tou Evangelou Averoff” (Icons of the Tossizza Manor House: Evangelos Averoff’s Collection), Athens, Baron Michael Tossizzas Foundation, 2012, p. 51, pic. 51, cat. No. 16