ΓΕ_827 – Icon

By 5 November 2015 No Comments

Title:

Candlemas

ID Number:

ΓΕ_827

Collection:

Icons

Category:

Post-Byzantine icons

Excibit/Name:

Icon

Dimensions:

Dimensions: 50 x 35 cm

Chronology:

1664

Publication:

Vasilaki, M. “Oi eikones tou Archontikou Tossizza: I Syllogi tou Evangelou Averoff” (Icons of the Tossizza Manor House: Evangelos Averoff’s Collection), Athens, Baron Michael Tossizzas Foundation, 2012

Collective work, "Sylloges Evangelou Averoff: Taxidevondas sto chrono" (Evangelos Averoff’s Collections: Traveling in Time), Evangelos Averoff-Tossizza Foundation, 2000, p. 120, pic. 120

Τίτλος:

Candlemas

Αρ. Ταυτότητας:

ΓΕ_827

Συλλογή:

Icons

Κατηγορία:

Post-Byzantine icons

Έκθεμα / Όνομα:

Icon

Διαστάσεις:

Dimensions: 50 x 35 cm

Χρονολογία:

1664

Δημοσίευση:

Vasilaki, M. “Oi eikones tou Archontikou Tossizza: I Syllogi tou Evangelou Averoff” (Icons of the Tossizza Manor House: Evangelos Averoff’s Collection), Athens, Baron Michael Tossizzas Foundation, 2012

Collective work, "Sylloges Evangelou Averoff: Taxidevondas sto chrono" (Evangelos Averoff’s Collections: Traveling in Time), Evangelos Averoff-Tossizza Foundation, 2000, p. 120, pic. 120