ΓΕ_817 – Icon

By 5 November 2015 No Comments

Title:

Saint George and the Dragon

ID Number:

ΓΕ_817

Collection:

Icons

Category:

Post-Byzantine icons

Excibit/Name:

Icon

Dimensions:

Dimensions: 40.8 x 32.6 cm

Chronology:

1650-1699

Publication:

Vasilaki, M. “Oi eikones tou Archontikou Tossizza: I Syllogi tou Evangelou Averoff” (Icons of the Tossizza Manor House: Evangelos Averoff’s Collection), Athens, Baron Michael Tossizzas Foundation, 2012

Collective work, "Sylloges Evangelou Averoff: Taxidevondas sto chrono" (Evangelos Averoff’s Collections: Traveling in Time), Evangelos Averoff-Tossizza Foundation, 2000, p. 130, pic. 130

Τίτλος:

Saint George and the Dragon

Αρ. Ταυτότητας:

ΓΕ_817

Συλλογή:

Icons

Κατηγορία:

Post-Byzantine icons

Έκθεμα / Όνομα:

Icon

Διαστάσεις:

Dimensions: 40.8 x 32.6 cm

Χρονολογία:

1650-1699

Δημοσίευση:

Vasilaki, M. “Oi eikones tou Archontikou Tossizza: I Syllogi tou Evangelou Averoff” (Icons of the Tossizza Manor House: Evangelos Averoff’s Collection), Athens, Baron Michael Tossizzas Foundation, 2012

Collective work, "Sylloges Evangelou Averoff: Taxidevondas sto chrono" (Evangelos Averoff’s Collections: Traveling in Time), Evangelos Averoff-Tossizza Foundation, 2000, p. 130, pic. 130