ΓΕ_815 – Icon

By 5 November 2015 No Comments

Title:

The Seven Holy Youths of Ephesus

ID Number:

ΓΕ_815

Collection:

Icons

Category:

Post-Byzantine icons

Excibit/Name:

Icon

Dimensions:

Dimensions: 18 x 14.5 cm

Chronology:

circa 1700

Publication:

Vasilaki, M. “Oi eikones tou Archontikou Tossizza: I Syllogi tou Evangelou Averoff” (Icons of the Tossizza Manor House: Evangelos Averoff’s Collection), Athens, Baron Michael Tossizzas Foundation, 2012, p. 92, pic. 92, cat. No. 42

Τίτλος:

The Seven Holy Youths of Ephesus

Αρ. Ταυτότητας:

ΓΕ_815

Συλλογή:

Icons

Κατηγορία:

Post-Byzantine icons

Έκθεμα / Όνομα:

Icon

Διαστάσεις:

Dimensions: 18 x 14.5 cm

Χρονολογία:

circa 1700

Δημοσίευση:

Vasilaki, M. “Oi eikones tou Archontikou Tossizza: I Syllogi tou Evangelou Averoff” (Icons of the Tossizza Manor House: Evangelos Averoff’s Collection), Athens, Baron Michael Tossizzas Foundation, 2012, p. 92, pic. 92, cat. No. 42