ΓΕ_723 – buckle

By 6 November 2015 No Comments

Title:

Gold-plated silver buckle with inlaid decoration.

ID Number:

ΓΕ_723

Collection:

Folklore collection

Category:

Jewellery

Excibit/Name:

Buckle

Dimensions:

-

Chronology:

1864

Publication:

Collective work, "Sylloges Evangelou Averoff: Taxidevondas sto chrono" (Evangelos Averoff’s Collections: Traveling in Time), Evangelos Averoff-Tossizza Foundation, 2000, p. 170, pic. 170, cat. No. 217

Τίτλος:

Gold-plated silver buckle with inlaid decoration.

Αρ. Ταυτότητας:

ΓΕ_723

Συλλογή:

Folklore collection

Κατηγορία:

Jewellery

Έκθεμα / Όνομα:

Buckle

Διαστάσεις:

-

Χρονολογία:

1864

Δημοσίευση:

Collective work, "Sylloges Evangelou Averoff: Taxidevondas sto chrono" (Evangelos Averoff’s Collections: Traveling in Time), Evangelos Averoff-Tossizza Foundation, 2000, p. 170, pic. 170, cat. No. 217