ΓΕ_714 – necklace

By 6 November 2015 No Comments

Title:

Silver necklace plate with spherical items decoration and inlaid decoration with colored stones

ID Number:

ΓΕ_714

Collection:

Folklore collection

Category:

Jewellery

Excibit/Name:

Necklace

Dimensions:

Diameter: 20 cm

Chronology:

-

Publication:

-

Τίτλος:

Silver necklace plate with spherical items decoration and inlaid decoration with colored stones

Αρ. Ταυτότητας:

ΓΕ_714

Συλλογή:

Folklore collection

Κατηγορία:

Jewellery

Έκθεμα / Όνομα:

Necklace

Διαστάσεις:

Diameter: 20 cm

Χρονολογία:

-

Δημοσίευση:

-