ΓΕ_709 – diadem

By 6 November 2015 No Comments

Title:

Silver gold-plated diadem - bridal crown with illustration of supplication and Jesus in the centre

ID Number:

ΓΕ_709

Collection:

Folklore collection

Category:

Jewellery

Excibit/Name:

Diadem

Dimensions:

-

Chronology:

18th century

Publication:

Collective work, "Sylloges Evangelou Averoff: Taxidevondas sto chrono" (Evangelos Averoff’s Collections: Traveling in Time), Evangelos Averoff-Tossizza Foundation, 2000, p. 186, pic. 186, cat. No. 235

Τίτλος:

Silver gold-plated diadem - bridal crown with illustration of supplication and Jesus in the centre

Αρ. Ταυτότητας:

ΓΕ_709

Συλλογή:

Folklore collection

Κατηγορία:

Jewellery

Έκθεμα / Όνομα:

Diadem

Διαστάσεις:

-

Χρονολογία:

18th century

Δημοσίευση:

Collective work, "Sylloges Evangelou Averoff: Taxidevondas sto chrono" (Evangelos Averoff’s Collections: Traveling in Time), Evangelos Averoff-Tossizza Foundation, 2000, p. 186, pic. 186, cat. No. 235