ΓΕ_706 – necklace (giorntani)

By 6 November 2015 No Comments

Title:

Bridal gold-plated necklace from Mesogeia, Attica (giorndani)

ID Number:

ΓΕ_706

Collection:

Folklore collection

Category:

Jewellery

Excibit/Name:

Necklace (giorntani)

Dimensions:

-

Chronology:

19th century

Publication:

Collective work, "Sylloges Evangelou Averoff: Taxidevondas sto chrono" (Evangelos Averoff’s Collections: Traveling in Time), Evangelos Averoff-Tossizza Foundation, 2000, p. 187, pic. 187, cat. No. 236

Τίτλος:

Bridal gold-plated necklace from Mesogeia, Attica (giorndani)

Αρ. Ταυτότητας:

ΓΕ_706

Συλλογή:

Folklore collection

Κατηγορία:

Jewellery

Έκθεμα / Όνομα:

Necklace (giorntani)

Διαστάσεις:

-

Χρονολογία:

19th century

Δημοσίευση:

Collective work, "Sylloges Evangelou Averoff: Taxidevondas sto chrono" (Evangelos Averoff’s Collections: Traveling in Time), Evangelos Averoff-Tossizza Foundation, 2000, p. 187, pic. 187, cat. No. 236