ΓΕ_678 – tobacco pouch

By 6 November 2015 No Comments

Title:

Niche-shaped tobacco pouch

ID Number:

ΓΕ_678

Collection:

Folklore collection

Category:

Personal use items

Excibit/Name:

Tobacco pouch

Dimensions:

-

Chronology:

1789-1807

Publication:

Collective work, "Sylloges Evangelou Averoff: Taxidevondas sto chrono" (Evangelos Averoff’s Collections: Traveling in Time), Evangelos Averoff-Tossizza Foundation, 2000, p. 171, pic. 171, cat. No. 219

Τίτλος:

Niche-shaped tobacco pouch

Αρ. Ταυτότητας:

ΓΕ_678

Συλλογή:

Folklore collection

Κατηγορία:

Personal use items

Έκθεμα / Όνομα:

Tobacco pouch

Διαστάσεις:

-

Χρονολογία:

1789-1807

Δημοσίευση:

Collective work, "Sylloges Evangelou Averoff: Taxidevondas sto chrono" (Evangelos Averoff’s Collections: Traveling in Time), Evangelos Averoff-Tossizza Foundation, 2000, p. 171, pic. 171, cat. No. 219