ΓΕ_536 – brazier with base

By 10 November 2015 No Comments

Title:

Bronze brazier with cover and four handles

ID Number:

ΓΕ_536

Collection:

Folklore collection

Category:

Household tools and utensils

Excibit/Name:

Brazier with base

Dimensions:

Dimensions: 100 cm Diameter: 95 cm

Chronology:

-

Publication:

-

Τίτλος:

Bronze brazier with cover and four handles

Αρ. Ταυτότητας:

ΓΕ_536

Συλλογή:

Folklore collection

Κατηγορία:

Household tools and utensils

Έκθεμα / Όνομα:

Brazier with base

Διαστάσεις:

Dimensions: 100 cm Diameter: 95 cm

Χρονολογία:

-

Δημοσίευση:

-