ΓΕ_505 – vessel (bakratsi)

By 11 November 2015 No Comments

Title:

Bronze container for carrying liquids (bakratsi)

ID Number:

ΓΕ_505

Collection:

Folklore collection

Category:

Household tools and utensils

Excibit/Name:

Vessel (bakratsi)

Dimensions:

Dimensions: 11 cm Diameter: 7 cm

Chronology:

-

Publication:

-

Τίτλος:

Bronze container for carrying liquids (bakratsi)

Αρ. Ταυτότητας:

ΓΕ_505

Συλλογή:

Folklore collection

Κατηγορία:

Household tools and utensils

Έκθεμα / Όνομα:

Vessel (bakratsi)

Διαστάσεις:

Dimensions: 11 cm Diameter: 7 cm

Χρονολογία:

-

Δημοσίευση:

-