ΓΕ_482 – bronze mortar

By 11 November 2015 No Comments

Title:

One-handled bronze mortar with engraved linear decoration (havani)

ID Number:

ΓΕ_482

Collection:

Folklore collection

Category:

Household tools and utensils

Excibit/Name:

Βronze mortar

Dimensions:

Dimensions: 13 cm Diameter: 12.5 cm

Chronology:

-

Publication:

-

Τίτλος:

One-handled bronze mortar with engraved linear decoration (havani)

Αρ. Ταυτότητας:

ΓΕ_482

Συλλογή:

Folklore collection

Κατηγορία:

Household tools and utensils

Έκθεμα / Όνομα:

Βronze mortar

Διαστάσεις:

Dimensions: 13 cm Diameter: 12.5 cm

Χρονολογία:

-

Δημοσίευση:

-