ΓΕ_478 – bronze mortar

By 11 November 2015 No Comments

Title:

Bronze carved mortar (havani)

ID Number:

ΓΕ_478

Collection:

Folklore collection

Category:

Household tools and utensils

Excibit/Name:

Bronze mortar

Dimensions:

Dimensions: 11 cm Diameter: 12.5 cm

Chronology:

-

Publication:

-

Τίτλος:

Bronze carved mortar (havani)

Αρ. Ταυτότητας:

ΓΕ_478

Συλλογή:

Folklore collection

Κατηγορία:

Household tools and utensils

Έκθεμα / Όνομα:

Bronze mortar

Διαστάσεις:

Dimensions: 11 cm Diameter: 12.5 cm

Χρονολογία:

-

Δημοσίευση:

-