ΓΕ_442 – consecrated bread stamp

By 11 November 2015 No Comments

Title:

Wooden round stamp for consecrated bread, with cross-shaped relief decoration

ID Number:

ΓΕ_442

Collection:

Folklore collection

Category:

Household tools and utensils

Excibit/Name:

Consecrated bread stamp

Dimensions:

Diameter: 7.5 cm

Chronology:

-

Publication:

-

Τίτλος:

Wooden round stamp for consecrated bread, with cross-shaped relief decoration

Αρ. Ταυτότητας:

ΓΕ_442

Συλλογή:

Folklore collection

Κατηγορία:

Household tools and utensils

Έκθεμα / Όνομα:

Consecrated bread stamp

Διαστάσεις:

Diameter: 7.5 cm

Χρονολογία:

-

Δημοσίευση:

-