ΓΕ_421 – yataghan

By 12 November 2015 No Comments

Title:

Yataghan with silver grip and scabbard

ID Number:

ΓΕ_421

Collection:

Folklore collection

Category:

Weapons and combat gear

Excibit/Name:

Yataghan

Dimensions:

-

Chronology:

-

Publication:

Collective work, "Sylloges Evangelou Averoff: Taxidevondas sto chrono" (Evangelos Averoff’s Collections: Traveling in Time), Evangelos Averoff-Tossizza Foundation, 2000, p. 223, pic. 222, cat. No. 254

Τίτλος:

Yataghan with silver grip and scabbard

Αρ. Ταυτότητας:

ΓΕ_421

Συλλογή:

Folklore collection

Κατηγορία:

Weapons and combat gear

Έκθεμα / Όνομα:

Yataghan

Διαστάσεις:

-

Χρονολογία:

-

Δημοσίευση:

Collective work, "Sylloges Evangelou Averoff: Taxidevondas sto chrono" (Evangelos Averoff’s Collections: Traveling in Time), Evangelos Averoff-Tossizza Foundation, 2000, p. 223, pic. 222, cat. No. 254