ΓΕ_399 – trombone rifle

By 12 November 2015 No Comments

Title:

19th century trombone rifle from Liège

ID Number:

ΓΕ_399

Collection:

Folklore collection

Category:

Weapons and combat gear

Excibit/Name:

Trombone rifle

Dimensions:

-

Chronology:

19th century

Publication:

Collective work, "Sylloges Evangelou Averoff: Taxidevondas sto chrono" (Evangelos Averoff’s Collections: Traveling in Time), Evangelos Averoff-Tossizza Foundation, 2000, p. 230, pic. 230, cat. No. 263

Τίτλος:

19th century trombone rifle from Liège

Αρ. Ταυτότητας:

ΓΕ_399

Συλλογή:

Folklore collection

Κατηγορία:

Weapons and combat gear

Έκθεμα / Όνομα:

Trombone rifle

Διαστάσεις:

-

Χρονολογία:

19th century

Δημοσίευση:

Collective work, "Sylloges Evangelou Averoff: Taxidevondas sto chrono" (Evangelos Averoff’s Collections: Traveling in Time), Evangelos Averoff-Tossizza Foundation, 2000, p. 230, pic. 230, cat. No. 263