ΓΕ_364 – plate – two-handled frying pan

By 12 November 2015 No Comments

Title:

Brass dinner plate - two-handled frying pan.

ID Number:

ΓΕ_364

Collection:

Folklore collection

Category:

Household tools and utensils

Excibit/Name:

Plate - two-handled frying pan.

Dimensions:

Diameter: 21 cm

Chronology:

-

Publication:

-

Τίτλος:

Brass dinner plate - two-handled frying pan.

Αρ. Ταυτότητας:

ΓΕ_364

Συλλογή:

Folklore collection

Κατηγορία:

Household tools and utensils

Έκθεμα / Όνομα:

Plate - two-handled frying pan.

Διαστάσεις:

Diameter: 21 cm

Χρονολογία:

-

Δημοσίευση:

-