ΓΕ_330_1 – barrel

By 3 November 2015 No Comments

Title:

Wooden barrel with brass plates

ID Number:

ΓΕ-330-1

Collection:

Folklore collection

Category:

Household tools and utensils

Excibit/Name:

Barrel

Dimensions:

Dimensions: 72 cm Diameter: 45 cm

Chronology:

Late 20th century

Publication:

-

Τίτλος:

Wooden barrel with brass plates

Αρ. Ταυτότητας:

ΓΕ-330-1

Συλλογή:

Folklore collection

Κατηγορία:

Household tools and utensils

Έκθεμα / Όνομα:

Barrel

Διαστάσεις:

Dimensions: 72 cm Diameter: 45 cm

Χρονολογία:

Late 20th century

Δημοσίευση:

-