ΓΕ_329 – photograph

By 12 November 2015 No Comments

Title:

Queen Frederica and King Paul II in Metsovo in local costumes

ID Number:

ΓΕ_329

Collection:

Folklore collection

Category:

Decorative items - photographs

Excibit/Name:

Photograph

Dimensions:

Dimensions: 36.5 x 28 cm

Chronology:

Mid-20th century

Publication:

-

Τίτλος:

Queen Frederica and King Paul II in Metsovo in local costumes

Αρ. Ταυτότητας:

ΓΕ_329

Συλλογή:

Folklore collection

Κατηγορία:

Decorative items - photographs

Έκθεμα / Όνομα:

Photograph

Διαστάσεις:

Dimensions: 36.5 x 28 cm

Χρονολογία:

Mid-20th century

Δημοσίευση:

-