ΓΕ_286 – cot attachment – crown

By 13 November 2015 No Comments

Title:

Carved wooden cot support, crown - from Metsovo

ID Number:

ΓΕ_286

Collection:

Folklore collection

Category:

Furniture

Excibit/Name:

Cot attachment - crown

Dimensions:

Diameter: 33 cm

Chronology:

Early 20th century

Publication:

-

Τίτλος:

Carved wooden cot support, crown - from Metsovo

Αρ. Ταυτότητας:

ΓΕ_286

Συλλογή:

Folklore collection

Κατηγορία:

Furniture

Έκθεμα / Όνομα:

Cot attachment - crown

Διαστάσεις:

Diameter: 33 cm

Χρονολογία:

Early 20th century

Δημοσίευση:

-