ΓΕ_22 – steelyard balance

By 16 November 2015 No Comments

Title:

Iron balance - steelyard for weighing goods in okas

ID Number:

ΓΕ_22

Collection:

Folklore collection

Category:

Household tools and utensils

Excibit/Name:

Steelyard balance

Dimensions:

Dimensions: 66 cm

Chronology:

-

Publication:

Giannopoulou, M., “Ergaleia tis Paradosis” (Tradition Tools), Athens, Kapon Editions, 2014, p. 116

Τίτλος:

Iron balance - steelyard for weighing goods in okas

Αρ. Ταυτότητας:

ΓΕ_22

Συλλογή:

Folklore collection

Κατηγορία:

Household tools and utensils

Έκθεμα / Όνομα:

Steelyard balance

Διαστάσεις:

Dimensions: 66 cm

Χρονολογία:

-

Δημοσίευση:

Giannopoulou, M., “Ergaleia tis Paradosis” (Tradition Tools), Athens, Kapon Editions, 2014, p. 116