ΓΕ_188 – coffee pot

By 11 November 2015 No Comments

Title:

Brass coffee pot with handle and spout.

ID Number:

ΓΕ_188

Collection:

Folklore Collection

Category:

Household tools and utensils

Excibit/Name:

Coffee Pot

Dimensions:

Dimensions: 24 cm Diameter: 15 cm

Chronology:

-

Publication:

-

Τίτλος:

Brass coffee pot with handle and spout.

Αρ. Ταυτότητας:

ΓΕ_188

Συλλογή:

Folklore Collection

Κατηγορία:

Household tools and utensils

Έκθεμα / Όνομα:

Coffee Pot

Διαστάσεις:

Dimensions: 24 cm Diameter: 15 cm

Χρονολογία:

-

Δημοσίευση:

-