ΓΕ_173α, β – loom shuttle

By 3 November 2015 No Comments

Title:

Loom shuttle made from a single piece of wood

ID Number:

ΓΕ_173α, β

Collection:

Folklore collection

Category:

Wool processing and sewing tools and utensils

Excibit/Name:

Loom shuttle

Dimensions:

-

Chronology:

-

Publication:

-

Τίτλος:

Loom shuttle made from a single piece of wood

Αρ. Ταυτότητας:

ΓΕ_173α, β

Συλλογή:

Folklore collection

Κατηγορία:

Wool processing and sewing tools and utensils

Έκθεμα / Όνομα:

Loom shuttle

Διαστάσεις:

-

Χρονολογία:

-

Δημοσίευση:

-