ΓΕ_172 – loom shuttle

By 11 November 2015 No Comments

Title:

Loom shuttle made from a single piece of wood.

ID Number:

ΓΕ_172

Collection:

Folklore Collection

Category:

Wool processing and sewing tools and utensils

Excibit/Name:

Loom Shuttle

Dimensions:

-

Chronology:

-

Publication:

-

Τίτλος:

Loom shuttle made from a single piece of wood.

Αρ. Ταυτότητας:

ΓΕ_172

Συλλογή:

Folklore Collection

Κατηγορία:

Wool processing and sewing tools and utensils

Έκθεμα / Όνομα:

Loom Shuttle

Διαστάσεις:

-

Χρονολογία:

-

Δημοσίευση:

-